Berichten vanuit de beroepingscommissie

 

Nog voor de kerstdagen heeft de kerkenraad ons als commissie onze opdracht uitgelegd en God’s zegen meegegeven over het werk dat ons te doen staat.

In januari zijn we twee keer bij elkaar geweest. Deze bijeenkomsten stonden vooral in het teken van kennis maken. Het leren kennen van elkaar en het ‘verstaan’ van het profiel van de te beroepen predikant en het beleidsplan van onze kerk. Ds. Otto Grevink is als consulent aan onze commissie verbonden. Hij zal ons vanuit zijn expertise in het proces volgen en desgevraagd ondersteunen.

Het wachten is nu op de solvabiliteitsverklaring van het kantoor van de PKN in Utrecht. Als die verklaring binnen is kunnen we de vacature gaan plaatsen.

Wij hebben er veel zin in en zullen u op de hoogte houden van de voortgang van het proces. Dit doen we via de Open Hof nieuwsmail, maar op korte termijn ook via de website.

Mocht u namen van mogelijk geschikte kandidaten willen doorgeven, dan kan dit via ons e-mailadres: beroepingscommissie@kerkdrunen.nl

 

Met een hartelijke groet,

Ilze Eikenaar