Identiteit

 

De Protestantse gemeente te Drunen is voor alles een christelijke kerk. Dat betekent dat Jezus Christus de basis en de bron is.

Dat Zijn kruisdood de basis voor vergeving is, en Zijn opstanding de bron voor het leven, is voor onze gemeente meer dan een frase.

 

De gemeente kent een zekere verscheidenheid in stromingen en culturen.

 

 • Daaruit is in de loop van de decennia een eigen cultuur gegroeid die gekenmerkt wordt door verbondenheid in ons geloof
 • Vrijheid om dat in te vullen zonder controle en verplichting.
 • Betrokkenheid bij en belangstelling voor elkaar; waardering voor eigen inbreng.
 • Respect voor verschillen.

 

Beleidsplan

 

In het beleidsplan 2013-2017 (PDF) staan
negen beleidsdoelen genoemd voor deze periode.

 

 1. De gemeente presenteren en profileren in de plaatselijke/regionale samenleving.
 2. Sociaal/diaconaal gezicht van de gemeente laten zien.
 3. Groei naar een netwerkgemeente.
 4. Verdieping en beleving van individueel en gezamenlijk persoonlijk geloof.
 5. Aantrekkelijke, gevarieerde kerkdiensten.
 6. Ontwikkeling van de visie op en voortgaande versterking van het diaconaat.
 7. Instroom van jonge gezinnen in de gemeente.
 8. Breder en goed toegerust pastoraat.
 9. Toenemend mede-eigenaarschap van de gemeente en de visie voor de gemeente.

Visie & missie

 

In 2016-2017 deed de werkgroep 'PGD 2025' onderzoek naar de toekomst van onze gemeente.

Daarin kwamen zij tot een nieuwe omschrijving van onze visie en missie.

 

Plaatselijke Regeling Verenigde PGD 9 feb 2014 (PDF)

 

Onze gemeente staat open voor iedereen, ongeacht welke achtergrond. Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT'er (lesbisch, homo-, bi-, transgender) of nauw betrokken bij LHBT'ers. Met de vermelding op hun website worden wij herkend als gemeente waar LHBT'ers als volwaardig worden geaccepteerd.