Identiteit

 

De Protestantse gemeente te Drunen is voor alles een christelijke kerk. Dat betekent dat Jezus Christus de basis en de bron is.

Dat Zijn kruisdood de basis voor vergeving is, en Zijn opstanding de bron voor het leven, is voor onze gemeente meer dan een frase.

 

De gemeente kent een zekere verscheidenheid in stromingen en culturen.

 

  • Daaruit is in de loop van de decennia een eigen cultuur gegroeid die gekenmerkt wordt door verbondenheid in ons geloof
  • Vrijheid om dat in te vullen zonder controle en verplichting.
  • Betrokkenheid bij en belangstelling voor elkaar; waardering voor eigen inbreng.
  • Respect voor verschillen.

 

Beleidsplan

 

In het beleidsplan 2018-2023 (PDF) staan
vijf beleidsdoelen genoemd voor deze periode.

 

  1. Dienend aanwezig in de plaatselijke samenleving.
  2. Investeren in de opbouw van het persoonlijk geloofsleven.
  3. Behoud van de gevarieerde vieringen met ruimte voor interactie en spontaniteit.
  4. Voortzetting verantwoord financieel beleid.
  5. Samenwerking met gelovigen en geloofsgemeenschappen in dorp en burgerlijke gemeente, waaronder oecumenische initiatieven.

Visie & missie

 

In 2016-2017 deed de werkgroep 'PGD 2025' onderzoek naar de toekomst van onze gemeente.

Daarin kwamen zij tot een nieuwe omschrijving van onze visie en missie.

 

Plaatselijke Regeling Verenigde PGD 9 feb 2014 (PDF)

 

Onze gemeente staat open voor iedereen, ongeacht welke achtergrond. Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT'er (lesbisch, homo-, bi-, transgender) of nauw betrokken bij LHBT'ers. Met de vermelding op hun website worden wij herkend als gemeente waar LHBT'ers als volwaardig worden geaccepteerd.