Dominee

De dominee is de enige ‘beroepskracht’ in de gemeente. Onze huidige predikant, ds. Elise Jansen, is hier werkzaam vanaf 30 september 2012. Zij heeft een deeltijdaanstelling van 80%; donderdag en zaterdag zijn haar vaste vrije dagen.

De speerpunten in de taken van onze predikant zijn de kerkdiensten en het pastoraat. Verder treedt de dominee in veel situaties naar buiten namens de gemeente; hierin vervult zij een missionaire rol.