Predikant

De predikant is de enige ‘beroepskracht’ in de gemeente. Op dit moment zijn wij 'vacant'. Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad is een beroepingscommissie ingesteld om te helpen zoeken naar de juiste persoon voor de vacante predikantsplaats. Over het werk van de beroepingscommissie leest u onder 'Onze kerk

Speerpunten in de taken van onze predikant zijn de kerkdiensten en het pastoraat. Verder treedt de predikant in veel situaties naar buiten namens de gemeente; hierin vervult hij/zij een missionaire rol.