Kerkgebouw

Het onderhoud en beheer van het kerkgebouw valt onder het College van Kerkrentmeesters.

Voor verhuur en gebruik gelieve u contact op te nemen met dhr Geert Jan Geerligs 0416-660874.

Voor alle overige zaken met betrekking tot het kerkgebouw kunt u terecht bij onze koster, dhr Richard Vreeken 0416-376497.