Ouderenkerst 2018

 

Op woensdag 19 december 2018 hebben we met het Wijkteam kerst gevierd met de ouderen in onze gemeente.

 

Dit jaar was de locatie zeer vertrouwd: namelijk onze eigen kerk. De kerkzaal was omgetoverd tot een gezellige ruimte met mooie tafelaankledingen en -versieringen.

Met de beamer werd voor en tijdens de viering door de ouderen uit volle borst meegezongen, zelfs met af en toe ontbrekende liedteksten!

 

Na een kopje koffie met kerstkransje werd iedereen welkom geheten door Janneke Ywema. Het thema van de kerstviering was het Licht.

 

Hillie Sipkema las een gedicht voor als gebed en daarna volgde Lenny Blom met een verhaal uit de Indiase cultuur met als thema hoe het licht de duisternis altijd overwint.

 

Janneke hield een overdenking over hoe Jezus als Licht in onze wereld kwam. Hieruit kunnen we altijd moed putten ook in minder goede omstandigheden.

Plonie Nagtegaal sloot de viering af met een dankgebed.

 

Er was dit keer een bijzonder collectedoel wat gepresenteerd werd door Rien Nagtegaal: de Zorgboerderij in Giersbergen voor mensen waarbij in min of meerdere mate hun denken in nevelen gehuld raakt. De collecte leverde een heel mooi bedrag op.

 

Na de zegen werd er een wijntje geschonken met kunstgebit-vriendelijke-zoutjes. Hierna volgde een eenvoudige doch voedzame broodmaaltijd met oa een kerststol en warme worstenbroodjes.

 

Er werden ook nog twee leuke gedichten voorgedragen door Adje van Beek. Overal werd er volop gezellig gekletst zodanig dat de achtergrondmuziek onhoorbaar was en de temperatuur in de kerkzaal tot bijna tropische hoogte steeg!

 

Voor ons als wijkteam was het een dankbare taak om dit kerstfeest voor de ouderen in onze gemeente te mogen organiseren. En het team kreeg ook nog een cadeautje van de heer en mevrouw Kraaijeveld na een dankwoord van mevrouw Adri Belgraver!

 

Wim van Keulen