Puzzel voor de kinderen

oplossingen naar Wim van Keulen

 

De namen van de bijbelboeken staan door elkaar. Kun  jij de letters in de goede volgorde zetten?

 

1. Het laatste boek van het Oude Testament is Haaiclem.

2. In Raze kun je lezen over de terugkeer uit de ballingschap.

3. Paulus schreef twee brieven aan Moe Stuit.
 4.  De profeet Mosawas een boer met veel schapen.
 5.  De priesterzegen staat in Ruimen.
 6.  In Moeder uit Monustaat een lange redevoering van Mozes.
 7.  In Sudoxelees je dat het volk Israël wegging uit Egypte.
 8.  No Mieren volgt op Handelingen.
 9.  Treeswerd koningin.
10. Job Adais een van de zogenaamde ‘Kleine Profeten’.
11. De Bijbel begint met Enge Sis.
12. Paulus schreef een brief aan de Fiere Zes.
13. In Inham Eelees je over een schenker die terugkeerde naar Jeruzalem.

Zet de eerste letters van de antwoorden achter elkaar. Wat lees je?