Dopen

Ouders die hun kind willen laten dopen, worden verzocht contact op te nemen met de predikant. Het is in onze gemeente gebruikelijk dat er vooraf een informeel doopgesprek plaatsvindt, waarbij de predikant en de doopouderling aanwezig zijn. Er kan dan samen een invulling aan de dienst gegeven worden.

 

Trouwen

Zij die hun huwelijk willen laten bevestigen in de kerk, worden verzocht ten minste twee maanden voor de huwelijksdatum contact op te nemen met de predikant. Er is dan voldoende tijd voor een gesprek en de voorbereiding op de dienst.

  

Uitvaart 

In geval van overlijden van een gemeentelid wordt u verzocht contact op te nemen met de predikant. Indien u de predikant niet kunt bereiken, dan kunt u contact opnemen met ouderling dhr. B. Kruger of scriba mw. H. Berger.

Het overlijden van een gemeentelid wordt in de daarop volgende zondagsdienst afgekondigd in de gemeente. Uit respect voor de overledene gebeurt dit staande en wordt een moment stilte in acht genomen en een gedenkkaars ontstoken aan de Paaskaars. De gedenkkaars is een speciale kaars die gemaakt wordt met daarop de naam van de overledene en de sterfdatum.