ANBI & Financiën

 

De voornaamste geldzaken in de kerk betreffen de inkomsten uit collectes en vrijwillige bijdragen, de uitgaven voor gebouw, predikant en activiteiten, de ondersteuning van diaconale projecten ('goede doelen') en het beheer van het vermogen van de kerk.

 

ANBI

 

De Protestantse gemeente te Drunen (PGD) behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarmee valt de gemeente onder de groepsbeschikking ANBI van de PKN en vallen alle bijdragen, giften en schenkingen onder het fiscale regime. Het fiscaal nummer (RSIN) van PGD is 8243.38.649.

De Diaconie van de Protestantse gemeente te Drunen heeft een zelfstandige status en heeft daarmee een eigen fiscaal nummer: 8243.38.650.

De stichting Instandhouding Protestantse gemeente te Drunen (Stichting IPGD) heeft eveneens een zelfstandige status. Het fiscale nummer is 8184.37.637.

 

Financiën / contacten

 

Het College van Kerkrentmeesters informeert u graag over de jaarlijkse vrijwillige bijdrage (Kerkbalans) en de mogelijkheden van fiscale aftrek.

Daarnaast beheert de Stichting Instandhouding Protestantse gemeente te Drunen een fonds dat een stuk garantie naar de toekomst betekent. Het bestuur staat u gaarne te woord over de mogelijkheden deel te nemen in de steunstichting.

In beide gevallen gelieve u contact op te nemen met dhr Harry Klokman: 0416-379390.

Het College van Diakenen laat zich in deze vertegenwoordigen door de penningmeester dhr. Reinder Berger: 0416-379841.

Rekeningnummers

 

Diaconie NL92 RABO 0162 6153 10
College van Kerkrentmeesters NL34 RABO 0112 6842 46
Stichting Instandhouding PGD NL25 RABO 0136 0472 46
Collectebonnen NL45 RABO 0112 6252 66