Home » ANBI & financiën

ANBI & Financiën

 

De voornaamste geldzaken in de kerk betreffen de inkomsten uit collectes en vrijwillige bijdragen, de uitgaven voor gebouw, predikant en activiteiten, de ondersteuning van diaconale projecten ('goede doelen') en het beheer van het vermogen van de kerk.

 

ANBI

 

De Protestantse gemeente te Drunen (PGD) behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarmee valt de gemeente onder de groepsbeschikking ANBI van de PKN en vallen alle bijdragen, giften en schenkingen onder het fiscale regime. Het fiscaal nummer (RSIN) van PGD is 8243.38.649.

De Diaconie van de Protestantse gemeente te Drunen heeft een zelfstandige status en heeft daarmee een eigen fiscaal nummer: 8243.38.650.

De stichting Instandhouding Protestantse gemeente te Drunen (Stichting IPGD) heeft eveneens een zelfstandige status. Het fiscale nummer is 8184.37.637.

 

Financiën / contacten

 

Het College van Kerkrentmeesters informeert u graag over de jaarlijkse vrijwillige bijdrage (Kerkbalans) en de mogelijkheden van fiscale aftrek.

Daarnaast beheert de Stichting Instandhouding Protestantse gemeente te Drunen een fonds dat een stuk garantie naar de toekomst betekent. Het bestuur staat u gaarne te woord over de mogelijkheden deel te nemen in de steunstichting.

In beide gevallen gelieve u contact op te nemen met dhr Harry Klokman: 0416-379390.

Het College van Diakenen laat zich in deze vertegenwoordigen door de penningmeester dhr. Reinder Berger: 0416-379841.

Rekeningnummers

 

Diaconie NL92 RABO 0162 6153 10
College van Kerkrentmeesters NL34 RABO 0112 6842 46
Stichting Instandhouding PGD NL25 RABO 0136 0472 46
Collectebonnen NL45 RABO 0112 6252 66

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

 

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

 

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief of email met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen e onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!