Home » ANBI & financiën

ANBI & Financiën

 

De voornaamste geldzaken in de kerk betreffen de inkomsten uit collectes en vrijwillige bijdragen, de uitgaven voor gebouw, predikant en activiteiten, de ondersteuning van diaconale projecten ('goede doelen') en het beheer van het vermogen van de kerk.

 

ANBI

 

De Protestantse gemeente te Drunen behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarmee valt de gemeente onder de groepsbeschikking ANBI van de PKN en vallen alle bijdragen, giften en schenkingen onder het fiscale regime. Het fiscaal nummer (RSIN) van PKN is 8243.38.649.

 

Financiën

 

Het College van Kerkrentmeesters informeert u graag over de jaarlijkse vrijwillige bijdrage (Kerkbalans) en de mogelijkheden van fiscale aftrek.

Daarnaast beheert de Stichting Instandhouding Protestantse gemeente te Drunen een fonds dat een stuk garantie naar de toekomst betekent. Het bestuur staat u gaarne te woord over de mogelijkheden deel te nemen in de steunstichting.

In beide gevallen gelieve u contact op te nemen met dhr Harry Klokman: 0416-379390.

Het College van Diakenen laat zich in deze vertegenwoordigen door de penningmeester dhr. Reinder Berger: 0416-379841.