Op bijzondere dagen

 

Naast de gebruikelijke zondagsvieringen, zijn er in onze kerk ook vieringen rond de grote kerkelijke feesten als Kerst en Pasen, het Heilig Avondmaal én de laatste zondag van het kerkelijk jaar.


Kerst

 

In de Open Hof is op Kerstavond om 22.00 uur een viering, die traditioneel wordt afgesloten met Glühwein en warme chocolademelk. Op Kerstmorgen heeft de viering een uitgesproken gezinskarakter.

 

Pasen

 

In de Goede of Stille week is er een cyclus van diensten die samen één geheel vormen, bestaande uit diensten op Witte Donderdag (viering van het Heilig avondmaal), Goede Vrijdag en de Paasmorgendienst.

Heilig Avondmaal

 

Vijfmaal per jaar vindt er een viering van het Heilig Avondmaal plaats. Dit gebeurt onder andere op Witte donderdag. De data van de Avondmaalsvieringen worden aangekondigd in het vieringenrooster en het kerkblad. In onze kerk is iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal, ook kinderen en gasten.

Voor wie niet in staat is om naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid om thuis deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. U kunt daarvoor contact opnemen met ons meldpunt. Avondmaalsvieringen vinden ook plaats in de Zandley.

Laatste zondag kerkelijk jaar

 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we alle gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. We doen dit door het noemen van hun naam én het aansteken van een gedenkkaars.

We nodigen de familie van de overledenen uit om in deze viering aanwezig te zijn en zelf de kaars te ontsteken.

Deze kaars mag de familie na afloop van de viering mee naar huis nemen.