Bij levensmomenten

 

In het leven van ieder mens zijn momenten van grote vreugde of diep verdriet. Denk aan de blijdschap van een geboorte of huwelijk. Maar ook aan het verdriet bij ziekte en ontvallen van een dierbare. Als kerk willen we graag in deze momenten om u heen staan en Gods nabijheid, troost of zegen vragen. Dit doen we door voor u te bidden.  Of door voor en met u een viering vorm te geven.  Onderstaand leest u de mogelijkheden.


Dopen

 

Als u uw kind wilt laten dopen, of zelf gedoopt wil worden, neemt u dan contact met ons op. Wij maken dan zo snel als mogelijk een afspraak met u voor een informeel doopgesprek. Dit gesprek vindt veelal plaats met onze predikant en (doop)ouderling. Samen met hen bespreekt u de invulling van de dienst.

 

Belijdenis

 

Wilt u graag openbaar ‘ja’ zeggen tegen God? En beloven van hem te getuigen, en u in te zetten voor zijn Koninkrijk? Dan kunt u in onze kerk belijdenis doen van uw geloof.  Neemt u hiervoor contact met op met ons op. Onze predikant of ouderling zal graag verder met u in gesprek gaan.

Trouwen

 

Wilt u uw huwelijk laten bevestigen in de kerk? Neemt u dan ten minste twee maanden voor de huwelijksdatum contact met ons op. Er is dan voldoende tijd voor een gesprek met onze predikant of ouderling ter voorbereiding op de dienst.

Uitvaart

 

Is er iemand in uw directe omgeving gestorven en wilt u voorbereidingen treffen voor een kerkelijke uitvaart? Neemt u dan contact op met onze predikant Bram Wassenaar of ouderling Ben Kruger via het meldpunt van onze kerk.

 

Wanneer een lid van onze kerkgemeenschap overlijdt, melden we dit in de eerstvolgende zondagsdienst en ontsteken we een gedenkkaars aan de Paaskaars.

De gedenkkaars is een speciale kaars die gemaakt wordt met daarop de naam van de overledene en de sterfdatum.