Kerkdrunen

Agenda kerkdiensten

"De Open Hof" in Drunen - 10:00 uur

... meer 

 

datum voorganger organist ouderling
07-06-'20 ds. Bram Wassenaar Leo Rodenburg
14-06-'20 ds. Bram Wassenaar Dragana van Keulen
21-06-'20 ds. N. Dijkstra Houten Matthijs van Zanten
28-06-'20 ds. Bram Wassenaar Leo Rodenburg
05-07-'20 ds. Bram Wassenaar Wim Branderhorst Matthijs van Zanten
12-07-'20 ds. H. van Tilburg Den Bosch Gijsbert Nieuwkoop Leo Rodenburg

    Het gebruiksplan voor De Open Hof in de maand juni


Doelstellingen van dit gebruiksplan in het algemeen:

 

  • Volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.
  • Bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aan kan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen.
  • Bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde.

    Neem a.u.b. het gebruiksplan door. Klik op onderstaande link en klik dan onder aan uw pagina links op ' Bestand openen'

    Gebruiksplan Open Hof 1.0 27 mei 2020 JLi.docx

    U kunt ook de verkorte weergave van dit gebruiksplan   
    lezen via de link hieronder en te openen op dezelfde wijze
    als eerder 
beschreven.
    Kerkdiensten in de maand juni.docx

----------------------------------------------------------------------

Digitale kerkdienst 07 juni '20

In deze zowel digitale als 'normale' kerkdienst gaat ds. Bram Wassenaar voor.
U kunt de digitale kerkdienst live, of op een later tijdstip, beluisteren via de link Kerkomroep. De dienst is ook live te zien zijn met Zoom via de link:

 

 

               -------------------------------------------

Na een goed maar intensief overleg heeft de Kerkenraad het besluit genomen de normale kerkdiensten ivoorlopigi te laten vervallen.

Volledige tekst en toelichting van de kerkenraad.

               ----------------------------------------------

                Verruiming bezoekmogelijkheden kerk                                                                                            
Vanaf 1 juni as. is kerkbezoek tot 30 personen weer toegestaan en vanaf 1 juli tot 100 mensen. Hoewel al een aantal mensen zich hebben opgegeven zijn er bij alle diensten in juni nog plaatsen beschikbaar. U kunt zich dus alsnog tot 29 mei as. aanmelden (Scriba@kerkdrunen.nl) per mail bij de scriba met als onderwerp “kerkgang” en een of meerdere zondagen in die maand t.w. 7, 14, 21 en 28 juni.

              Welkom terug in uw vertrouwde Open Hof

                          
    Kindernevendienst

datum leider
07-06-'20 Joan Ligtenberg
14-06-'20 Heleen Goedee
21-06-'20 Dragana van Keulen
28-06-'20 Kees de Vries
05-07-'20 Pauline Vlietstra
12-07-'20 Majella Weel

Nieuws

 


7 juni '20 -  ds. Bram Wassenaar

Bijbellezingen:
                         
Collectes juni:

Diaconie - 1e collecte 
Voor de maand mei vraagt de Diaconie uw bijdrage over te maken voor de collectedoelen van het ‘normale’ rooster.

De collectebestemmingen zijn:

- 3 mei   KIA Noodhulp-Vluchtelingen Nigeria

- 10 en 17 mei onze eigen lokale diaconie 
- 24 mei KIA Werelddiaconaat-Straatkinderen 
              in Oeganda

- 31 mei KIA Pinksterzending-Jonge kerk in 
              Marokko

De KIA-collectes zijn doorzendcollectes. De totale maandopbrengst zal gelijkelijk verdeeld worden over deze doelen.
Graag uw financiële ondersteuning storten op: 
NL92RABO 0162 6153 10 t.n.v. Diaconie van
de Protestantse Kerkgemeenschap Drunen.


College - 2e collecte
Naast bovenstaande doelen vraagt het College van Kerkrentmeesters in deze Coronatijd om uw steun voor het in stand houden van kerkdienst, kerkgebouw en pastoraat.
Verder zijn in het tijdvak maart tot juli ook zgn. afdrachtcollectes gepland voor: Jeugdwerk PKN, Alpha-cursus en Pioniers Dorpskerkenplek. Een deel van de opbrengst in  mei en juni komt ten goede aan deze speciale doelen.
Graag uw bijdrage overmaken op: 
NL34RABO 0112684246 t.n.v. Protestantse
gemeente Drunen met vermelding 'collecte college'.

Alle doelen van harte aanbevolen

   _____________________

         Hemelvaartdienst in de Grote Kerk
                          in Den Bosch

De Hemelvaartdienst is niet terug te zien op 'kerkdienstgemist', maar wel de livestream van YouTube, via het kanaal van RTV Lage Landen met de link:  

Link : Hemelvaartdienst Den Bosch

---------------------------------------------------------

De Voedselbank

U kunt op woensdag 3 juni as. weer terecht bij de Voedselbank in De Open Hof voor de ondersteuning van de minder bedeelden in Den Bosch en omgeving inclusief de gemeente Heusden. 

------------------------------------------------------
De Inloopochtenden
op de woensdagen met zomaar een moment voor een gezellig gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee  kunnen om de bekende redenen voorlopig niet plaatsvinden. Zodra de deuren van De Open Hof weer open mogen bent u weer van harte welkom.
   -----------------------------------------------------

 Kliederkerk 2020

Kijk voor informatie over de komende activiteiten van de Kliederkerk op de onderstaande link 

www.facebook.com/KliederkerkDrunen

 Contact

 

De Open Hof

Vennestraat 57, 5151 CB  Drunen
Postbus 217, 5150 AE  Drunen
0416 - 376058 (tijdens kerkdiensten/activiteiten)
Route


In contact komen

Heeft u een vraag en/of wilt u met ons in contact komen? 

Wilt u als gemeentelid, of namens een gemeentelid, zaken melden die van belang zijn binnen onze gemeente? Richt u zich dan tot ons meldpunt.

 

Kerkomroep.

Zo mist u geen enkele uitzending van onze kerk: Protestantse Gemeente Drunen.

De liturgie van de dienst kunt u als volgt vinden: ga met de cursor naar 'Vieringen' bovenin op deze pagina en klik dan op 'Op Zondag'. 

 

Facebook pagina 

Kijk ook eens op de Facebook-pagina van onze kerk: Protestantse Gemeente Drunen. Als u zelf niet op Facebook zit, gebruik dan de url:    www.facebook.com/pgdrunen


Financiën


Klik voor de Jaarrekening 2019 van de Protestantse gemeente te Drunen op ANBI & Financiën bovenaan deze pagina.