Kerkdrunen

Agenda kerkdiensten

"De Open Hof" in Drunen - 10:00 uur

... meer 

 

datum voorganger organist ouderling
27-09-'20 ds. Bram Wassenaar Leo Rodenburg
04-10-'20 Israelzondag ds. Bram Wassenaar Ahava-band Christian Verwoerd Harry Klokman
11-10-'20 ds. O. Grevink Tilburg Leo Rodenburg
18-10-'20 dhr. B. Bakker Houten Dragana van Keulen
25-10-'20 ds. Bram Wassenaar Matthijs van Zanten


Kerkbezoek vanaf september '20
Het gebruiksplan voor De Open Hof - 3de versie


Neem a.u.b. het gebruiksplan door. Klik op onderstaande link en klik dan onder aan deze pagina links op ' Bestand openen'
  Gebruiksplan Open Hof versie 3 18 september 2020 .docx

 ----------------------------

Een vereenvoudigde samenvatting van het gebruiksplan, waarin de laatste aanpassingen staan, vindt u in een bijlage. Zaken als reserveren, koffiedrinken na de dienst, kindernevendienst, oppas, gemeentezang, kerktaxi e.a. worden daarin eenvoudig toegelicht. Klik op onderstaande link en daarna op 'Bestand openen' linksonder op deze pagina.

Kerkbezoek vanaf 20 september.docx
     ------------------------------

Voor de diensten hoeft u zich niet meer van te voren op te geven. Bij de ingang wordt nog wel uw naam en telefoonnummer genoteerd. Wij verzoeken u als het mogelijk is de liturgie van deze dienst die bij deze nieuwsmail is bijgevoegd uit te printen en mee te nemen naar de kerk.   

Welkom terug in De Open hof

----------------------------------------------------------------------

De kerkdienst van 27 september is te beluisteren via Kerkomroep en via Zoom ook met beeld te volgen.

Voor extra beveiliging vraagt Zoom om een code ("enter your meeting password") nadat je op de link hebt geklikt om deel te nemen aan de kerkdienst via Zoom. Wanneer hier de code 5151 wordt ingevuld, klik je op continue en gaat verder alles hetzelfde als voorheen.

 

Privacy Disclaimer: Iedereen maakt zelf de afweging om Zoom wel/niet te gebruiken. Geef nooit wachtwoorden door.

Tijdens de dienst kan ook gebruik worden gemaakt van de chat functie om bijvoorbeeld voorbeden door te geven. Op die manier wordt de dienst interactiever. Op deze manier blijven we zoeken naar meer mogelijkheden om met elkaar verbonden te blijven. 

Deze kerkdienst is online te beluisteren via de link   https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21870
of via de website www.kerkdrunen.nl)
-----------------------------------------------------------------------

Nieuws van de
                  Kliederkerk

De Kliederkerk gaat weer van start op 27 september met als thema: De Schepping. 

Via de link hieronder kunt allerlei belangrijke informatie vinden over data en zaken die met corona te maken hebben. Vergeet het aanmelden niet via:  kliederkerkdrunen@gmail.com
                       Welkom thuis in jouw Kliederkerk

                      Link: Kliederkerk start 27 september '20.docx

                       --------------------------------------------

    Kindernevendienst

datum leider
27-09-'20 Kliederkerk
04-10-'20
11-10-'20 Joan Ligtenberg
18-10-'20 Ineke Varenhout
25-10-'20 Lulu van de Wiel

NieuwsZondag 27 september: ds. Bram Wassenaar

 

Bijbellezing:

Liturgie

Klik op bovenstaande link en daarna op 'Bestand openen' linksonder op deze pagina. Beschikbaar vanaf de zaterdag voor de kerkdienst.

Collectes voor de maand september


Diaconie                                        

De 4 collectes in september zijn bestemd voor:            - Kerk in Actie: Werelddiaconaat
- Kerk in Actie: Zending
- Diaconie PGD: 2x eigen diaconie                           

U kunt uw collectes voor september overmaken naar: 
NL92RABO 0162 6153 10 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Kerkgemeenschap Drunen.        De Kerk in Actie - collectes zijn afdracht collectes. Wij zullen een evenredig deel naar de diverse doelen overmaken. 


College         

Voor de instandhouding van pastoraat, kerkdienst en kerkgebouw wordt door ons college zeer regelmatigs in de dienst gecollecteerd. Daarnaast zijn er in deze maand ook 3 afdracht collectes t.w. Jeugdwerk PKN, Vredeswerk en Kerk en Israël. Om toch in deze Corona tijd te geven kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat totaalbedrag overmaken naar:
NL34RABO 0112684246 t.n.v. Protestantse gemeente Drunen o.v.v. Collecte College.
 

Wij zullen een evenredig deel naar de  doelen overmaken.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift

-------------------------------------------------------------

Startzondag '20 en de ‘Samentuin De Open Hof’

Wat was het mooi, Start-zondag in en rondom ‘De Open Hof’, de protestantse kerk in Drunen.
Met mooi weer , een kerkdienst, lezing en ontmoeting tussen professionals van de gemeente Heusden en vrijwilligers vanuit de kerk. Een mooie inkijk in elkaars present zijn in de samenleving!

Ook die dag de start van het project ‘Samentuin De Open Hof’ door middel van het planten van een tweetal fruitboompjes. Eén door de beide jeugdburgemeesters en één door twee jongeren van de kerk. Ook maakte een twintigtal enthousiaste kinderen met elkaar een groot insectenhotel voor in de tuin.  

We sloten af met een vers gebakken frietjes van Jeroen, die speciaal voor die dag de frietkar op de oprit van de kerk had geparkeerd.
-------------------------------------------------------------          

Voedsel- en kledingbank 7 oktober 

Juist in deze tijd is inzameling voor de Voedselbank erg belangrijk. Het is namelijk erg lastig om aan houdbare producten te komen. Woensdag 7 oktober is de kerk open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Wij kunnen dan op gepaste afstand Uw houdbare levensmiddelen in ontvangst nemen.
            Ook de kledingbank is dan weer open!

----------------------------------------------------------

Vredesweek

Op 20 september start dit jaar de Vredesweek, maar door corona is besloten om dit jaar geen vredes-wandeling en geen oecumenische vredesdienst voor te bereiden. 

De Vredesweek heeft dit jaar gekozen voor het thema “Vrede verbindt verschil “. Nog altijd roept de diversiteit in onze samenleving allerlei verschillende reacties op. Behalve vreugde en nieuwsgierigheid, zien we ook steeds weer onrust ontstaan, racisme, angst voor de vreemde ander. 

Vrede verbindt verschil. Vrede verbindt ons met alle anderen, met elkaar. 

 Contact

 

De Open Hof

Vennestraat 57, 5151 CB Drunen
Postbus 217, 5150 AE  Drunen
0416 - 376058 (tijdens kerkdiensten of activiteiten)
Route


In contact komen

Heeft u een vraag en/of wilt u met ons in contact komen? 

Wilt u als gemeentelid, of namens een gemeentelid, zaken melden die van belang zijn binnen onze gemeente? Richt u zich dan tot ons meldpunt.

 

Kerkomroep.

Zo mist u geen enkele uitzending van onze kerk: Protestantse Gemeente Drunen.

De liturgie van eerdere diensten kunt u als volgt vinden: ga met de cursor naar 'Vieringen' bovenin op deze pagina en klik dan op 'Op Zondag'. 

 

Facebook pagina 

Kijk ook eens op de Facebook-pagina van onze kerk: Protestantse Gemeente Drunen. Als u zelf niet op Facebook zit, gebruik dan de url:    www.facebook.com/pgdrunen


Info van het NBG

Bijbelzondag 2020:    geef de Bijbel door

Dit jaar valt Bijbelzondag op 25 oktober. In elke kerk staat elke zondag de Bijbel centraal, maar op Bijbelzondag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben en er in alle vrijheid uit kunnen lezen. En we staan stil bij mensen voor wie dat niet vanzelf spreekt.  

Voor meer informatie klik Info van het NBG aan.


Financiën


Klik voor de Jaarrekeningen 2019 van de Protestantse gemeente te Drunen op ANBI & Financiën bovenaan deze pagina.