Kerkdrunen

Agenda kerkdiensten

"De Open Hof" in Drunen - 10:00 uur

... meer 

Datum Voorganger Organist Ouderling
17-10-'21 ds. M. Meijer Engelen Wim Branderhorst Ben Kruger

-----------------------------------------------


Gebruiksplan Open Hof te Drunen

 2021  - versie 5

Algemene richtlijnen voor alle bezoekers van de Open Hof vanaf zondag 27 juni '21


Hartelijk welkom in De Open Hof in de Vennestraat 57 in Drunen op zondag 17 oktober 


De kerkdienst is ook online te beluisteren. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21870 of www.kerkdrunen.nl  

       ------------------------------------------------------

    Kindernevendienst

Hallo allemaal 


Komende zondag hebben we weer kindernevendienst in onze kerk. En natuurlijk gaan we daar ook iets gezelligs van maken. Kom jij ook?


Kinderlied van Jan van Tiggelen voor oktober: Heerlijk!  https://youtu.be/Wh6x-KQSoak

 

Datum leider
17-10-'21 Verena & Matthijs van Zanten

De Kliederkerk is weer gestart!

Wat hebben we lang moeten wachten maar na de vakantie is deze gelukkig weer begonnen, Afgelopen zondag hebben we een hele gezellige kliederkerk gehad. 
H
ier volgen alvast de data van de rest van het hele seizoen: 28 november, 30 januari, 27 maart, 22 mei.
Steeds van 13 tot 15 uur in de aula van basisschool Wereldwijs te Drunen

Kom jij dan ook!

Hartelijke groet van het team Kliederkerk

       ----------------------------------------------------------

Bazar 2021

De Bazar vindt plaats op zaterdag 27 november in de Open Hof van 10.00-16.00 uur.

Dan zal, als alles blijft zoals het nu is, de 45ste bazar door onze kerkgemeenschap georganiseerd worden. 
We willen nog één keer een ouderwetse bazar organiseren: mooie spullen, enthousiaste stand-bemensing,
veel bezoekers en een goede opbrengst voor onze kerk. Kortom een gezellig evenement op die Bazarzaterdag.
De voorbereidingen zijn al gestart. De standhouders zijn bekend, maar u als gemeentelid kunt zeker een bijdrage
leveren aan deze happening.

Klik daarvoor Bazar aan onder Activiteiten op deze pagina.

Nieuws

 

 

Zondag 17 oktober: ds. M. Meijer         
                              
Bijbellezing: Jesaja 29 : 18 - 24

Liturgie:

Liturgie PGD 17 oktober2021.docx


Collecte diaconie Kerk in Actie                                                                                            Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst                                    

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving. 

Uw collecte kunt U voor de maand oktober overmaken op NL92RABO 0162 6153 10 t.n.v. Diaconie van de Protestantse. Kerkgemeenschap Drunen.            
 

“HELP ONS HELPEN, ZEKER NA DEZE CORONATIJD”

            Inzamelingsactie Voedselbank van             15 t/m 24 oktober 

Speciale inzamelingsactie georganiseerd door Caritas Wonderbare Moeder met medewerking van de Parochie Wonderbare Moeder en de Protestantse Gemeente Drunen ten behoeve van de Voedselbank Den Bosch en omstreken. Deze actie onder het motto “HELP ONS HELPEN” zal plaatsvinden van vrijdag 15 oktober tot en met zondag 24 oktober. Er is gekozen voor de Voedselbank Den Bosch e.o., omdat vanuit deze organisatie ook gezinnen in de gemeente Heusden worden ondersteund.                                                                                          Met name zo kort na deze coronatijd is uw steun hard nodig!!       

Iedereen kan in die periode levensmiddelen voor de Voedselbank aanleveren. Er is vooral behoefte aan houdbare levensmiddelen zoals rijst, broodbeleg, koffie, thee, ontbijtkoek, macaroni, maaltijdsoep, spaghetti en aardappelpuree. Ook vlees, groenten en fruit in pot of blik zijn welkom. Dat geldt evenzeer voor wasmiddelen, tandpasta en/of shampoo. Deze artikelen kunnen op de volgende dagen ingeleverd worden:                                                                                        

17 oktober 2021 09.15 uur tot 09.45 uur Drunen. Open Hof voor de kerkdienst                            

20 oktober 2021 10.00 uur tot 11.00 uur Drunen, Open Hof  

24 oktober 2021 09.15 uur tot 09.45 uur Drunen, Open Hof voor de kerkdienst                      

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website: www.wonderbaremoeder.nl en www.kerkdrunen.nl 

Een mooi moment om te laten zien dat u zich betrokken voelt bij degenen die noodgedwongen de hulp van de Voedselbank moeten inroepen.        

 --------------------------------------------

 Contact

 

De Open Hof

Bezoekadres:   
Vennestraat 57, 5151 CB Drunen
Postadres: Postbus 217, 5150 AE Drunen
Telefoon: tijdens de kerkdiensten of een activiteit 0416 - 376058

Route

In contact komen

Heeft u een vraag en/of wilt u met ons in contact komen? 

Wilt u als gemeentelid, of namens een gemeentelid, zaken melden die van belang zijn binnen onze gemeente? Richt u zich dan tot ons meldpunt.

Kerkomroep

Zo mist u geen enkele uitzending van onze kerk: Protestantse Gemeente Drunen.

De liturgie van eerdere diensten kunt u als volgt vinden: ga met de cursor naar 'Vieringen' bovenin op deze pagina en klik dan op 'Op Zondag'. 

Facebook pagina 

Kijk ook eens op de Facebook-pagina van onze kerk: Protestantse Gemeente Drunen. Als u zelf niet op Facebook zit, gebruik dan de url:    www.facebook.com/pgdrunen

Financiën

Klik voor de Jaarrekeningen 2020 en Begrotingen 2021 van de Protestantse gemeente te Drunen en de Diaconie van de PGD op ANBI & Financiën bovenaan deze pagina.
 ----------------------------