Kerkdrunen

Agenda kerkdiensten

"De Open Hof" in Drunen - 10:00 uur

... meer 

 

datum voorganger extra
16-dec ds. Elise Jansen Afscheidsdienst mmv NLG en Zanggroep Waalwijk
23-dec ds. K. van Velzen
24-dec ds. O. Grevink Kerstavond mmv Laudate Dominum
25-dec ds. O. Grevink Kerstochtend
30-dec ds. M.F. Meeder-Hof

Kinderlied van de maand

Het kinderlied van de maand is: Wij zijn op weg

Puzzel voor de kinderenNieuws

 

december

Bijbellezingen in de dienst:

Lucas 1: 76-79

Leefregel Filippenzen 2: 5-11

Genesis 23: 1-9

Hebreeën 11: 11-14

 

De 1e collecte is bestemd voor diaconale ondersteuning en - activiteiten binnen onze gemeente.

De 2e collecte is bestemd voor pastoraat nieuwe stijl

In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht.

Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals ‘Nieuwe wegen in het pastoraat’. Ook voor beginners in een pastorale taak en voor degenen die zich in een bepaald aspect van pastoraat verder willen verdiepen zijn er trainingen. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en kerk.


zondag 16 december, na de dienst

afscheid Elise Jansen

In deze dienst neemt ds. Elise Jansen afscheid van onze gemeente. Na de kerkdienst, waarin zijzelf voorgaat, nemen we onder het genot van een kopje koffie, een glaasje en home-made lekkernijen, informeel afscheid van onze dominee.

 

maandag 17 december, 19.45 - 20.15

Oecumenische adventsmeditatie

 

woensdag 19 december, 14.30 uur

Kerstviering ouderen

 Contact

 

De Open Hof

Vennestraat 57, 5151 CB  Drunen
Postbus 217, 5150 AE  Drunen
0416 - 376058 (tijdens kerkdiensten/activiteiten)

Route


In contact komen

Heeft u een vraag en/of wilt u met ons in contact komen? 

Wilt u als gemeentelid, of namens een gemeentelid, zaken melden die van belang zijn binnen onze gemeente? Richt u zich dan tot ons meldpunt.

 

Facebook pagina

Kijk ook eens op de Facebook-pagina van onze kerk: Protestantse Gemeente Drunen. Als u zelf niet op Facebook zit, gebruik dan de url:    www.facebook.com/pgdrunen


De begroting 2019 van de Protestantse gemeente te Drunen is opgesteld. Een samenvatting vindt u bij ANBI & Financiën