Kerkdrunen

Agenda kerkdiensten

"De Open Hof" in Drunen - 10:00 uur

... meer 

 

datum voorganger organist ouderling
16-08-'20 ds. Bram Wassenaar Leo Rodenburg
23-08-'20 Avondmaal ds. Bram Wassenaar Wim van Engeland
30-08-'20 Wim Bevelander singer-songwriter Matthijs van Zanten
06-09-'20 ds. Bram Wassenaar Nico Olie Dragana van Keulen
13-09-'20 Startzondag ds. Bram Wassenaar Nico Olie Wim van Engeland

    Het gebruiksplan voor De Open Hof 
tweede versie


Doelstellingen van het gebruiksplan in het algemeen:

 

  • Volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.
  • Bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aan kan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen.
  • Bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde.

    Neem a.u.b. het gebruiksplan door. Klik op onderstaande link en klik dan onder aan uw pagina links op ' Bestand openen'

Gebruiksplan Open Hof versie 2 10 juli 2020 JLi.docx

-------------------------------------------------------------------

Kerkbezoek vanaf 12 juli


Voor de diensten in augustus hoeft u zich niet meer van te voren op te geven. Uw plaatsen worden dus niet meer gereserveerd. Met de ervaring van juni en de komende vakantieperiode verwachten we, dat we voldoende stoelen hebben voor alle kerkgangers. Als we ons hierin vergissen, dan moeten we u helaas weigeren.

Bij de ingang wordt nog wel uw naam en telefoonnummer genoteerd. Houd u aan de RIVM regels o.a. blijf thuis als u zich ziek voelt en houd 1,5 meter afstand.

Wij verzoeken u als het mogelijk is de liturgie van deze dienst die bij deze  nieuwsmail is bijgevoegd uit te printen en mee te nemen naar de kerk.

Een vereenvoudigde versie van het gebruiksplan vindt u in een bijlage. Klik op onderstaande link en daarna op 'Bestand openen' linksonder op deze pagina.

Kerkbezoek vanaf 12 juli.docx

            Welkom terug in uw vertrouwde Open Hof

------------------------------------------------------------------

Kerkdienst 16 augustus '20 via Zoom nu mét inlogcode:

Zondag is de kerkdienst weer online beschikbaar via kerkomroep en via Zoom. 

Voor extra beveiliging vraagt zoom vanaf heden om een code ("enter your meeting password") nadat je op de link hebt geklikt om deel te nemen aan de kerkdienst via zoom. Wanneer hier de code 5151 wordt ingevuld, klik je op continue en gaat verder alles hetzelfde als voorheen.

 

Privacy Disclaimer: Iedereen maakt zelf de afweging om Zoom wel/niet te gebruiken. Geef nooit wachtwoorden door.

Tijdens de dienst kan ook gebruik worden gemaakt van de chat functie om bijvoorbeeld voorbeden door te geven. Op die manier wordt de dienst interactiever. Op deze manier blijven we zoeken naar meer mogelijkheden om met elkaar verbonden te blijven. 

Deze kerkdienst is online te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21870 of www.kerkdrunen.nl)

    Kindernevendienst

datum leider
De diensten starten weer vanaf oktober.

Nieuws

 

 


16 augustus '20 -  ds. Bram Wassenaar

 

Bijbellezingen:
                                            
Liturgie

Liturgie PGD 9 augustus 2020.docx

Klik op bovenstaande link (beschikbaar 15 augustus) en daarna op 'Bestand openen' onderaan links op deze pagina.


Collectes maand augustus

Diaconie 

Voor deze maand vraagt de Diaconie uw bijdrage over te maken voor de 5 collectedoelen van het ‘normale’ rooster.

De collectebestemmingen zijn:

- Project Nsobe Trust School in Zambia

- driemaal de lokale diaconie van de PGD
- Kerk in Actie: Zending

De Kerk in Actie-collectes zijn doorzend-collectes. De totale maandopbrengst zal gelijkelijk verdeeld worden over deze doelen.

Graag uw financiële ondersteuning storten op: 
NL92RABO 0162 6153 10 t.n.v. Diaconie van
de Protestantse Kerkgemeenschap Drunen.

 

College 

Naast bovenstaande doelen vraagt het College van Kerkrentmeesters in deze Coronatijd om uw steun voor het in stand houden van kerkdienst, kerkgebouw

en pastoraat. Er zijn in de komende periode geen afdracht-collectes gepland. Alle uw gaven voor de 2e collecte komen nu volledig ten goede van onze gemeente.
Graag uw bijdrage overmaken op: 
NL34RABO 0112684246 t.n.v. Protestantse
gemeente Drunen met vermelding 'collecte college'.

Alle doelen van harte aanbevolen
_______________________________________

Digitale Rampenton voor  Beiroet 

De diaconie heeft besloten om de Rampenton neer te zetten voor hulp aan slachtoffers van de explosie in Beiroet. 

U kunt uw steun bieden door een gift over te maken naar de gebruikelijke bankrekening voor de diaconie, onder vermelding van Rampenton Beiroet  
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker honderd doden en duizenden gewonden gevallen.
Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke.
     Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig. 

 ________________________

 

Voedselbank woensdag 2 september 

U kunt dan weer terecht bij de Voedselbank in De Open Hof voor de ondersteuning van de minder bedeelden in Den Bosch en omgeving inclusief de gemeente Heusden. 

 Kliederkerk 2020

Kijk voor informatie over de komende activiteiten van
de Kliederkerk op de onderstaande link 


www.facebook.com/KliederkerkDrunen

 Contact

 

De Open Hof

Vennestraat 57, 5151 CB Drunen
Postbus 217, 5150 AE  Drunen
0416 - 376058 (tijdens kerkdiensten of activiteiten)
Route


In contact komen

Heeft u een vraag en/of wilt u met ons in contact komen? 

Wilt u als gemeentelid, of namens een gemeentelid, zaken melden die van belang zijn binnen onze gemeente? Richt u zich dan tot ons meldpunt.

 

Kerkomroep.

Zo mist u geen enkele uitzending van onze kerk: Protestantse Gemeente Drunen.

De liturgie van eerdere diensten kunt u als volgt vinden: ga met de cursor naar 'Vieringen' bovenin op deze pagina en klik dan op 'Op Zondag'. 

 

Facebook pagina 

Kijk ook eens op de Facebook-pagina van onze kerk: Protestantse Gemeente Drunen. Als u zelf niet op Facebook zit, gebruik dan de url:    www.facebook.com/pgdrunen


Financiën


Klik voor de Jaarrekening 2019 van de Protestantse gemeente te Drunen op ANBI & Financiën bovenaan deze pagina.