Kerkdrunen

Agenda kerkdiensten

"De Open Hof" in Drunen - 10:00 uur

... meer 

 

datum voorganger organist ouderling
12-07-'20 ds. Van Tilburg Den Bosch Leo Rodenburg
19-07-'20 ds. Manuputty Groesbeek Harry Klokman
26-07-'20 dhr. W. Flach Gorinchem Dragana van Keulen
02-08-'20 Leo Rodenburg
09-08-'20 ds. E. Overeem Leusden Wim van Engeland

    Het gebruiksplan voor De Open Hof in de maand juni


Doelstellingen van dit gebruiksplan in het algemeen:

 

  • Volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.
  • Bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aan kan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen.
  • Bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde.

    Neem a.u.b. het gebruiksplan door. Klik op onderstaande link en klik dan onder aan uw pagina links op ' Bestand openen'

    Gebruiksplan Open Hof 1.0 27 mei 2020 JLi.docx

De laatste berichten van de regering zijn nog niet in alle protocollen en plannen verwerkt. In de volgende nieuwsmail en daarna ook op de website krijgt u hierover meer informatie.

 -------------------------------------------------------------------

Verruiming bezoekmogelijkheden kerk

Kerkbezoek in juli

Voor de diensten in juli hoeft u zich niet meer van te voren op te geven. Uw plaatsen worden dus niet meer gereserveerd. Met de ervaring van juni en de komende vakantieperiode verwachten we, dat we voldoende stoelen hebben voor alle kerkgangers. Als we ons hierin vergissen, dan moeten we u helaas weigeren.

Bij de ingang wordt nog wel uw naam en telefoonnummer genoteerd. Houd u aan de RIVM regels o.a. blijf thuis als u zich ziek voelt en houd 1,5 meter afstand.

Wij verzoeken u als het mogelijk is de liturgie van deze dienst die bij deze  nieuwsmail is bijgevoegd uit te printen en mee te nemen naar de kerk.

Een uitgebreide uitleg vindt u in een bijlage. Klik op onderstaande link en daarna op 'Bestand openen' linksonder op deze pagina.

Kerkbezoek in juli.docx

            Welkom terug in uw vertrouwde Open Hof

------------------------------------------------------------------

Kerkdienst 12 juli '20 via Zoom nu mét inlogcode:

Zondag is de kerkdienst weer online beschikbaar via kerkomroep en via Zoom. 

Voor extra beveiliging vraagt zoom vanaf heden om een code ("enter your meeting password") nadat je op de link hebt geklikt om deel te nemen aan de kerkdienst via zoom. Wanneer hier de code 5151 wordt ingevuld, klik je op continue en gaat verder alles hetzelfde als voorheen.

 

Privacy Disclaimer: Iedereen maakt zelf de afweging om Zoom wel/niet te gebruiken. Geef nooit wachtwoorden door.

Tijdens de dienst kan ook gebruik worden gemaakt van de chat functie om bijvoorbeeld voorbeden door te geven. Op die manier wordt de dienst interactiever. Op deze manier blijven we zoeken naar meer mogelijkheden om met elkaar verbonden te blijven. 

Deze kerkdienst is online te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21870 of www.kerkdrunen.nl)

    Kindernevendienst

datum leider
De diensten starten weer na de zomervakantie.

Nieuws

 

 


5 juli '20 -  ds. H. van Tilburg

 

Bijbellezingen

Liturgie

 

Klik op bovenstaande link en daarna op 'bestand openen' onderaan links op deze pagina.

Diaconie - 1e collecte 


Voor de maand juli vraagt de Diaconie uw bijdrage over te maken voor de collectedoelen van het ‘normale’ rooster.

De collectebestemmingen zijn:

- 5 juli   Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat

- 12, 19 en 26 juli: lokale diaconie PGD
- 21 juni Kerk in Actie: Werelddiaconaat

De Kerk in Actie-collectes zijn doorzend-collectes. De totale maandopbrengst zal gelijkelijk verdeeld worden over deze doelen.

Graag uw financiële ondersteuning storten op: 
NL92RABO 0162 6153 10 t.n.v. Diaconie van
de Protestantse Kerkgemeenschap Drunen.


College - 2e collecte

Naast bovenstaande doelen vraagt het College van Kerkrentmeesters in deze Coronatijd om uw steun voor het in stand houden van kerkdienst, kerkgebouw en pastoraat.
Er zijn in de komende periode geen afdracht-collectes gepland. Alle uw gaven voor de 2e collecte komen nu volledig ten goede van onze gemeente.
Graag uw bijdrage overmaken op: 
NL34RABO 0112684246 t.n.v. Protestantse
gemeente Drunen met vermelding 'collecte college'.

Alle doelen van harte aanbevolen
------------------------------------------------


Openstelling van de kerk


De Open Hof is op woensdag 8 juli geopend van 11.00 - 12.00 uur. Onze dominee Bram Wassenaar zal dan ook aanwezig zijn.

  _____________________

 

Voedselbank woensdag 5 augustus 

U kunt dan weer terecht bij de Voedselbank in De Open Hof voor de ondersteuning van de minder bedeelden in Den Bosch en omgeving inclusief de gemeente Heusden. 

   ----------------------------------------------
De Inloopochtenden
op de woensdagen met zomaar een moment voor een gezellig gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee  kunnen om de bekende redenen voorlopig niet plaatsvinden. Zodra de deuren van De Open Hof weer open mogen bent u weer van harte welkom.
   --------------------------------------------------

 Kliederkerk 2020

Kijk voor informatie over de komende activiteiten van de Kliederkerk op de onderstaande link 

www.facebook.com/KliederkerkDrunen

   ----------------------------------------------

 Contact

 

De Open Hof

Vennestraat 57, 5151 CB  Drunen
Postbus 217, 5150 AE  Drunen
0416 - 376058 (tijdens kerkdiensten/activiteiten)
Route


In contact komen

Heeft u een vraag en/of wilt u met ons in contact komen? 

Wilt u als gemeentelid, of namens een gemeentelid, zaken melden die van belang zijn binnen onze gemeente? Richt u zich dan tot ons meldpunt.

 

Kerkomroep.

Zo mist u geen enkele uitzending van onze kerk: Protestantse Gemeente Drunen.

De liturgie van eerdere diensten kunt u als volgt vinden: ga met de cursor naar 'Vieringen' bovenin op deze pagina en klik dan op 'Op Zondag'. 

 

Facebook pagina 

Kijk ook eens op de Facebook-pagina van onze kerk: Protestantse Gemeente Drunen. Als u zelf niet op Facebook zit, gebruik dan de url:    www.facebook.com/pgdrunen


Financiën


Klik voor de Jaarrekening 2019 van de Protestantse gemeente te Drunen op ANBI & Financiën bovenaan deze pagina.