Kerkdrunen

Agenda kerkdiensten

"De Open Hof" in Drunen - 10:00 uur

... meer 

 

datum voorganger extra
31-03-19 ds. Margo Trapman Johan Paulides Janneke Ywema
07-04-19 ds. Marcel Oostenbrink Gijs Nieuwkoop Joan Ligtenberg
14-04-19 ds. Hans Blom Bernard Vermeul Marius Jonker
18-04-19 ds. Siets Nieuwenhuizen Gijs Nieuwkoop Dragana van Keulen
19-04-19 ds. Siets Nieuwenhuizen Gijs Nieuwkoop Leo Rodenburg
21-04-19 ds. Siets Nieuwenhuizen Gijs Nieuwkoop Matthijs van Zanten
28-04-19 ds. Pieter Molenaar Maarten van Kapel Harry Klokman
05-05-19 ds. Ria Meeder Gijs Nieuwkoop Rob Kampstra
12-05-19 ds. Trijnie Bouw Johan Paulides Janneke Ywema
19-05-19 ds. Pieter Molenaar Bernard Vermeul Dragana van Keulen
26-05-19 prof. Willem Ouweneel Henk Teuling Leo Rodenburg
02-06-19 ds. Bert vd Linden Ben de Rooij Janneke Ywema
09-06-19 Joris vd Spek Gijs Nieuwkoop Matthijs van Zanten
16-06-19 ds. Wil van Egmond Bernard Vermeul Leo Rodenburg
09-06-19 Joris vd Spek Gijs Nieuwkoop Matthijs van Zanten
16-06-19 ds. Wil van Egmond Bernard Vermeul Leo Rodenburg


40-dagen tijd

Afgelopen zondag zijn na de dienst een 40-dagen vastenkalender en een uitnodiging tot vasten uitgedeeld. Voor wie ze heeft gemist: u vindt ze beiden in de bijlage bij deze Nieuwsmail.

Na afloop van de dienst a.s. zondag is er voor de “vasters” gelegenheid om de eerste ervaringen uit te wisselen.


Nieuws

17 maart

Bijbellezing:

Psalm 62: 6-8

Lucas 19: 1-5

 

De 1e collecte is bestemd voor 40dagentijdcollecte van Kerk in Actie (Kinderen in de knel)

Stop kinderarbeid in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Mede met de opbrengst van deze collecte kunnen ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin maken op school!

 

De 2e collecte is bestemd voor de instandhouding van onze erediensten en pastoraat.


Maandag 25 maart    Aanvang 19:30

Oecumenische vastenmeditatie

Pastorie Lambertuskerk

 

Woensdag 27 maart  Aanvang 10:00

Zomaar een moment voor een goed gesprek en de koffie staat klaar

 

Vrijdag 29 maart       Aanvang 16:00

Zandleydienst, voorganger Ineke van Engeland

 

Zondag 31 maart      Aanvang 13:00

Kliederkerk

 

Donderdag 11 april

Paasviering voor de ouderen

Open Hof

 

Vrijdag 12 april         Aanvang 20:00

Mattheüs Passie door Laudate Dominum o.l.v. ds. Otto Grevink

Open Hof

 

Dinsdag 16 april

Samenkomst “Rond het kruis”

Open Hof

 

Vrijdag 19 april         Aanvang 16:00

Zandleydienst, viering Heilig Avondmaal, voorganger ds. Van Tilburg

 Contact

 

De Open Hof

Vennestraat 57, 5151 CB  Drunen
Postbus 217, 5150 AE  Drunen
0416 - 376058 (tijdens kerkdiensten/activiteiten)
Route


In contact komen

Heeft u een vraag en/of wilt u met ons in contact komen? 

Wilt u als gemeentelid, of namens een gemeentelid, zaken melden die van belang zijn binnen onze gemeente? Richt u zich dan tot ons meldpunt.

 

Facebook pagina

Kijk ook eens op de Facebook-pagina van onze kerk: Protestantse Gemeente Drunen. Als u zelf niet op Facebook zit, gebruik dan de url:    www.facebook.com/pgdrunen


De begroting 2019 van de Protestantse gemeente te Drunen is opgesteld. Een samenvatting vindt u bij ANBI & Financiën


Wij zijn op zoek. Helpt u mee zoeken?

In de plaatselijke kerkgemeenschap heeft de scriba een centrale rol, zij het meer op de achtergrond.

De scriba maakt het verslag van de kerkenraads- en gemeentevergaderingen. Bij de scriba komt de post en e-mail voor de kerk binnen. Wekelijks zorgt de scriba voor de Open Hof Nieuwsmail en voor de afkondigingen in de kerkdienst.

Ruim een jaar geleden liep de termijn voor af van de huidige scriba. Om ons niet in de kou te laten staan, is zij tot op heden met een aantal werkzaamheden doorgegaan. Zij heeft aangegeven dat daar ook een eind aan komt.

En daarom ons verzoek om mee te helpen zoeken naar een nieuwe scriba. Of misschien wel twee scriba’s; een “duo-scriba”.

Als gemeente zijn we toch met elkaar verantwoordelijk?