Bij levensvragen

 

De kerk is de plek bij uitstek om levensvragen te kunnen stellen.

Omzien naar elkaar is één van de meest populaire uitdrukkingen in de Protestantse kerk in Nederland. En dat is goed, omdat het een kernwaarde laat zien van ons gemeenschappelijk geloof. Het zou dan ook niet moeilijk moeten zijn om met uw vragen en zorgen een geloofsgenoot in de kerk te vinden met wie u daarover kunt praten.

 

Wat is de zin van het leven dat ik heb? Waarom overkomt mij deze zware tegenslag? Hoe ga ik om met mijn relaties? Of juist met mijn eenzaamheid? Er zijn veel grote vragen. Over levensinvulling, seksualiteit, leven en sterven.

 

In een christelijke gemeenschap zou je die vragen met kerkgenoten moeten kunnen bespreken. Maar er zijn ook mensen in de gemeente die er speciaal voor zijn om met u en jou hierover te praten.

Dat is in de eerste plaats de predikant. Het gemakkelijkst doet u een belletje of mailtje naar het meldpunt of 06-51770541 Dan wordt u gebeld om een bezoek af te spreken.

 

Ook bijdragen?

 

Omzien naar elkaar is één van de meest populaire uitdrukkingen in de Protestantse kerk in Nederland. En dat is goed, omdat het een kernwaarde laat zien van ons gemeenschappelijk geloof.

Misschien wilt u zich beschikbaar stellen om regelmatig van gedachten te wisselen met mensen in de gemeente die daarom vragen. In het Wijk Team, het pastoraal team of de diaconie bent u van harte welkom om uw bijdrage te leveren.

Meldt u zich dan aan via het emailadres van de scriba: scriba@kerkdrunen.nl 

Bij ziekte

 

Wilt u graag een persoonlijk gesprek met iemand van de diaconie over dit thema, gebruik het formulier voor meldingen op of bel 06-51770541

 

Bij wereldproblemen

 

Bewustwording en voorlichting in de gemeente is het belangrijkste doel van de Werkgroep Werelddiaconaat (WWD).

Als werkwijze is gekozen voor de adoptie van een project buiten Nederland in de regel in de derde wereld, en daarover te berichten in of na kerkdiensten en in het kerkblad.

De avondmaalscollectes worden bestemd door de WWD. In 2015 was de bestemming het project Amecet voor opvang van Aids kinderen in Oeganda, dit jaar is dat de Nsobe Trust School in Zambia.

 

Activiteiten van de WWD zijn onder meer:

  • Organiseren van collectes bij rampen.
  • Verkoop van Paasgroeten voor gevangenen.
  • Verkoop van de zendingskalender.
  • Schrijfacties voor “Amnesty International”.
  • Inzamelen postzegels en ansichtkaarten (postzegelbus in de hal van de kerk).

 

Wilt u graag een persoonlijk gesprek met iemand van de diaconie over dit thema gebruik het meldpunt.  

Bij overlijden

 

Zoekt u ondersteuning bij uw vragen over sterven en uitvaart?

Dat kunnen praktische vragen 'voor later' zijn. Het kan ook acuut zijn in verband met het overlijden van een familielid. En het kunnen 'pastorale vragen' zijn over hoe naar de dood en het eeuwig leven te kijken.

Hier verwijzen wij u voor elk van deze vragen naar de betreffend persoon.

  1. Informatie over een kerkelijke uitvaart, begraven of crematie, invulling en organisatie van een rouwdienst, kosten enz. 
  2. Contact over het (aanstaande) overlijden van een familielid. U kunt contact opnemen met het meldpunt of bellen met 06-51770541. Via beide wegen wordt u onmiddellijk verder geholpen bij de te nemen stappen.
  3. Pastorale vragen over (eeuwig) leven en dood, en wat daarmee samenhangt kunt u stellen in een gesprek met een ouderling. U maakt uw vraag kenbaar via het formulier voor meldingen. Bellen mag ook, via nummer 06-51770541