Beleid

Het beleidsplan van onze gemeente maakt duidelijk waar waar als gemeente voor staan, wat we de komende vier jaar van plan zijn en hoe we dat willen bereiken.

Het beleidsplan 2019-2023 kent een 3-tal onderleggers die richtinggevend zijn geweest, namelijk:

  1. voorgaand beleidsplan 'Vergezicht 2017'
  2. adviesnota 'Pastorale verkenning naar 2025'
  3. een financiële verkenning naar 2025

 

Plaatselijke Regeling

In onze plaatselijke regeling leest u hoe een aantal zaken in onze gemeente zijn geregeld. Het gaat voornamelijk om procedurele en vermogensrechtelijke zaken, maar ook wordt het standpunt van de gemeente in enkele ethische kwesties beschreven.

De Plaatselijke Regeling kunt u digitaal opvragen.