Crèche 0-4

Voor de jongste kinderen (tot 4 jaar) is er tijdens de kerkdiensten een crèche, behalve gedurende de zomervakantie. De crèche wordt bij toerbeurt geleid door de ouders van de kinderen of een jongere. Als crècheleiding heb je gemiddeld eenmaal per twee maanden dienst.

De kinderen kunnen worden gebracht vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst. Bij de Kerstmorgen-, Paas- en Pinksterdienst worden de kleintjes tegen het einde van de dienst de kerkzaal ingebracht.

Contactpersoon is mw Annette van Houwelingen (380755).