Oecumene

Op initiatief van onze dominee en van de diaken en pastoor van de parochie Wonderbare moeder is de oecumene in Drunen nieuw leven ingeblazen.

In 2016 werd gezamenlijk een lezing door dhr. Leo Fijen (KRO/NCRV) georganiseerd die een grote opkomst kende.

Maar er zijn meer activiteiten.