Kinderactiviteiten

In de loop van de afgelopen jaren is vanuit de gezamenlijke kerken een aantal initiatieven ontplooid die zich vooral richten op kinderen en jongeren.