Open Hof-lezingen

In 2015 is een oecumenische werkgroep van start gegaan met parochianen en protestantse gemeenteleden. De werkgroep richt zich op de organisatie van concrete gezamenlijke activiteiten. In de slipstream daarvan wordt veel uitgewisseld over wat ons bindt en scheidt als christelijke kerken.

Een concrete activiteit van de Oecumenische werkgroep is de organisatie van de Open Hof-lezing. Aansprekende figuren uit de Rooms-Katholieke en protestantse wereld worden uitgenodigd om een lezing te houden. Het thema is gericht op de inhoudelijkheid en de gezamenlijkheid van ons geloof.