Senioren

Veel ouderen doen volledig mee in de gemeente. Anderen zijn door leeftijd en ongemakken beperkt in hun deelname.

De senioren in de gemeente ontmoeten elkaar vaak na de kerkdienst in de 'droge ruimte'.

Daarnaast zijn er enkele andere ontmoetingsmomenten.