Gespreksgroepen

In de gemeente zijn al decennia gespreksgroepen actief. Enkele groepen volgen het gespreksmateriaal van de GemeenteGroeiGroepen (GGG); andere hebben een eigen programma.