Home » Info van het NBG

Info van het NBG

NIEUWS OM DOOR TE GEVEN

Info 203

 

2019: jaar van verbreding voor bijbelwerk NBG

Sterke groei in het gebruik van de app Mijn Bijbel en van Bijbel Basics, en meer lezers van blogs en leesplannen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het Vlaams Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap zette in op verbreding en digitalisering.

 

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/jaarverslag

 

Surinaams Bijbelgenootschap helpt vluchtelingen en migranten

Het Surinaams Bijbelgenootschap (SBG) bood – met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap – al vóór de coronacrisis hulp aan vluchtelingen uit Cuba en Venezuela.  Meteen na de eerste besmetting trof Suriname maatregelen. Nu wordt het gewone leven weer opgepakt met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. Er zijn tussen de duizend en veertienhonderd vluchtelingen, voornamelijk Cubanen en Venezolanen. Het SBG wil ook hen bereiken met de Bijbel. Begin mei zijn ze weer begonnen met de distributie van bijbels en levensmiddelenpakketten via de lokale kerken.’

 

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschappen-in-coronatijd-1-surinaams-bijbelgenootschap-helpt-vluchtelingen-en-migranten/

 

Bijbelgenootschap van Guatemala helpt gevangenen op rechte pad

Ook in Guatemala pleegt het coronavirus niet alleen een aanslag op de gezondheid, maar ook op de economie. 70% van de Guatemalteken heeft nu geen inkomen, omdat ze hun geld verdienen met ‘informeel werk’, wat nu meestal onmogelijk is.

Met financiële steun van het NBG bezoekt het SBG gevangenissen. Dat werk gaat door. Bezoek mag niet, dus spreken onze kapelaans met de gevangenen per video-verbinding. Ook ‘My second chance’ voor jonge gevangenen gaat door, nu met behulp van internet, via het schoolplatform.

 

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschap-in-coronatijd-deel-2-bijbelgenootschap-van-guatemala-helpt-gevangenen-op-rechte-pad/

 

Wereldwijde belangstelling voor NBG-bijbelplatform en -app

Er is wereldwijd veel belangstelling voor het bijbelplatform debijbel.nl en de app Mijn Bijbel van het NBG. Vanwege die internationale belangstelling is een nieuw digitaal systeem ontwikkeld voor debijbel.nl.
Een aantal bijbelgenootschappen, waaronder die van Finland, Zuid-Afrika, Kenia en sinds kort ook Duitsland, maken al gebruik van dit nieuwe systeem.

 

Vrijwilligerswerk voor het Nederlands Bijbelgenootschap

Werken als vrijwilliger bij het Nederlands Bijbelgenootschap is meewerken aan een prachtige missie:

de Bijbel dicht bij mensen brengen.

De Bijbel is nog niet vertaald in alle talen, niet iedereen die dat wil kan over een bijbel beschikken en voor velen is de Bijbel een belangrijk, maar tegelijk ingewikkeld boek. Vrijwilligers zijn nodig om de missie van het NBG te volbrengen.  Als NBG-vrijwilliger sta je in een lange traditie van meer dan 200 jaar, maar tegelijk ook midden in deze tijd met zijn grote uitdagingen en bijna onbegrensde mogelijkheden.

Kijk op de website  van het NBG voor meer informatie of mail naar vrijwilligers@bijbelgenootschap.nl

 

Link:  https://www.bijbelgenootschap.nl/steun-ons/vrijwilligers

 

 


Bijbel vertaald in vijftig nieuwe talen

Zo’n 29 miljoen mensen konden in 2019 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van
de vijftig talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS),
het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2019.
In zes van de bovengenoemde vijftig talen – gesproken in onder meer Mali en Myanmar – is de complete
Bijbel nu voor het eerst beschikbaar.

Inspiratie uit de Bijbel bij 75 jaar vrijheid

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een blogserie
over vrijheid in de Bijbel. De eerste blog verscheen op 28 april en de laatste op 5 mei.
‘Juist nu het coronavirus onze vrijheid inperkt, laten we zien hoe de Bijbel ons kan inspireren om te leven
als vrije mensen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. De blogs zijn te lezen op debijbel.nl en in de
Mijn Bijbel-app.

Link: https://www.debijbel.nl/blog/Bijbels voor weeskinderen in India

India is het land met de meeste weeskinderen ter wereld. Een deel van hen woont in een weeshuis, waar
geprobeerd wordt hun een goede basis voor hun verdere leven mee te geven. Het Bijbelgenootschap van
India ondersteunt het godsdienstonderwijs in weeshuizen.
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil met steun van de leden van de Bijbel per Maand-Club ervoor zorgen
dat er vijfduizend kinderbijbels uitgedeeld kunnen worden aan vijfduizend weeskinderen in India.

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/bpmc/project-van-de-maand-april-3/