Home » Info van het NBG

Informatie van het NBG

NIEUWS OM DOOR TE GEVEN

 

Zondag 25 oktober is Bijbelzondag: een dag om te vieren en te delen

Misschien vraagt u zich af: Hoe kunnen we in onze gemeente Bijbelzondag vieren na de bekendmaking van de aangescherpte maatregelen?
Stilstaan bij de Bijbel en ons realiseren dat wij een bijbel hebben en er in vrijheid uit kunnen lezen, is het allerbelangrijkste. Dit kunnen we in de kerk,
met dertig gemeenteleden. En thuis, als we de dienst op afstand meevieren.

Op Bijbelzondag denken we ook aan mensen die niet de beschikking hebben over een eigen leesbare bijbel.

Daarom vragen we op deze dag steun voor het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap dat samen met andere bijbelgenootschappen in de hele wereld de Bijbel dichtbij mensen wil brengen.

Doet u mee? U kunt bijdragen via de collecte in de kerk én/of online (zie Collecte Oktober College).

 Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Wim van Keulen


Bijbelzondag 2020: geef de Bijbel door


Dit jaar valt Bijbelzondag op 25 oktober. In elke kerk staat elke zondag de Bijbel centraal, maar op Bijbelzondag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben en er in alle vrijheid uit kunnen lezen. En we staan stil bij mensen voor wie dat niet vanzelf spreekt.  

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij – op allerlei manieren. In binnen- en buitenland, via allerlei wegen en projecten, voor alle leeftijden.


Bijbelwerk wereldwijd


Wist u dat we in Nederland werken aan de gratis kinderdienstmethode Bijbel Basics? Daarmee krijgen de kinderen in de kerk 200 essentiële bijbelverhalen twee keer mee: in de onderbouw en in de bovenbouw. Bijbel Basics legt zo een brede basis van bijbelkennis, wat helpt om kinderen vertrouwd te maken met de Bijbel. Bijbel Basics doet recht aan het kind én aan de rijke verscheidenheid van de Bijbel. En we vertalen de methode, zodat die ook in Ghana en andere Engelstalige landen gebruikt kan worden.
Komend jaar ronden we de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling af. Ook houden we de Bijbel beschikbaar op internet en via onze gratis app Mijn Bijbel, met actuele blogs en leesplannen.
We ondersteunen wereldwijd tientallen vertaalprojecten, onder meer voor christenen uit etnische minderheden in Zuid-China. En we delen in Suriname bijbels uit aan kwetsbare jongeren.
Dit wereldwijde werk kunnen we alleen doen met steun van leden, donateurs en kerken. Graag willen we ook u uitnodigen om mee te helpen. Steun ons werk met een collecte. Geef de Bijbel door!


Film, collecte en Bijbelquiz

Dit jaar gaat de eredienst in de meeste kerken anders dan anders. Wellicht komt u op 25 oktober met een (kleine) groep samen in de kerk. Of u viert de dienst thuis via internet. Maar wat u ook doet, we vragen u om deze zondag te collecteren voor ons werk.
Er is een filmpje in de maak waarin NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf toelicht wat we doen met giften en collectes. Dat zal rond 1 oktober gereed zijn. Op deze datum zal ook de nieuwe NBG-Bijbelquiz gereed zijn.


Meer weten?

Wilt u meedoen met Bijbelzondag, collecteren voor het bijbelwerk, de NBG-Bijbelquiz aanvragen, of meer informatie? Kijk dan op www.bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag.

 


2019: jaar van verbreding voor bijbelwerk NBG

Sterke groei in het gebruik van de app Mijn Bijbel en van Bijbel Basics, en meer lezers van blogs en leesplannen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het Vlaams Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap zette in op verbreding en digitalisering.

 

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/jaarverslag

 

Surinaams Bijbelgenootschap helpt vluchtelingen en migranten

Het Surinaams Bijbelgenootschap (SBG) bood – met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap – al vóór de coronacrisis hulp aan vluchtelingen uit Cuba en Venezuela.  Meteen na de eerste besmetting trof Suriname maatregelen. Nu wordt het gewone leven weer opgepakt met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. Er zijn tussen de duizend en veertienhonderd vluchtelingen, voornamelijk Cubanen en Venezolanen. Het SBG wil ook hen bereiken met de Bijbel. Begin mei zijn ze weer begonnen met de distributie van bijbels en levensmiddelenpakketten via de lokale kerken.’

 

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschappen-in-coronatijd-1-surinaams-bijbelgenootschap-helpt-vluchtelingen-en-migranten/

 

Bijbelgenootschap van Guatemala helpt gevangenen op rechte pad

Ook in Guatemala pleegt het coronavirus niet alleen een aanslag op de gezondheid, maar ook op de economie. 70% van de Guatemalteken heeft nu geen inkomen, omdat ze hun geld verdienen met ‘informeel werk’, wat nu meestal onmogelijk is.

Met financiële steun van het NBG bezoekt het SBG gevangenissen. Dat werk gaat door. Bezoek mag niet, dus spreken onze kapelaans met de gevangenen per video-verbinding. Ook ‘My second chance’ voor jonge gevangenen gaat door, nu met behulp van internet, via het schoolplatform.

 

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschap-in-coronatijd-deel-2-bijbelgenootschap-van-guatemala-helpt-gevangenen-op-rechte-pad/

 

Wereldwijde belangstelling voor NBG-bijbelplatform en -app

Er is wereldwijd veel belangstelling voor het bijbelplatform debijbel.nl en de app Mijn Bijbel van het NBG. Vanwege die internationale belangstelling is een nieuw digitaal systeem ontwikkeld voor debijbel.nl.
Een aantal bijbelgenootschappen, waaronder die van Finland, Zuid-Afrika, Kenia en sinds kort ook Duitsland, maken al gebruik van dit nieuwe systeem.

 

Vrijwilligerswerk voor het Nederlands Bijbelgenootschap

Werken als vrijwilliger bij het Nederlands Bijbelgenootschap is meewerken aan een prachtige missie:

de Bijbel dicht bij mensen brengen.

De Bijbel is nog niet vertaald in alle talen, niet iedereen die dat wil kan over een bijbel beschikken en voor velen is de Bijbel een belangrijk, maar tegelijk ingewikkeld boek. Vrijwilligers zijn nodig om de missie van het NBG te volbrengen.  Als NBG-vrijwilliger sta je in een lange traditie van meer dan 200 jaar, maar tegelijk ook midden in deze tijd met zijn grote uitdagingen en bijna onbegrensde mogelijkheden.

Kijk op de website  van het NBG voor meer informatie of mail naar vrijwilligers@bijbelgenootschap.nl

 

Link:  https://www.bijbelgenootschap.nl/steun-ons/vrijwilligers

 

Bijbel vertaald in vijftig nieuwe talen


Zo’n 29 miljoen mensen konden in 2019 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van
de vijftig talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS),
het overkoepelend orgaan van de Bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2019.
In zes van de bovengenoemde vijftig talen – gesproken in onder meer Mali en Myanmar – is de complete
Bijbel nu voor het eerst beschikbaar.

Inspiratie uit de Bijbel bij 75 jaar vrijheid

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een blogserie
over vrijheid in de Bijbel. De eerste blog verscheen op 28 april en de laatste op 5 mei.
‘Juist nu het coronavirus onze vrijheid inperkt, laten we zien hoe de Bijbel ons kan inspireren om te leven
als vrije mensen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. De blogs zijn te lezen op debijbel.nl en in de
Mijn Bijbel-app.

Link: https://www.debijbel.nl/blog/