Informatie van het NBG
April 2021


Het Nederlands 
en het Vlaams Bijbelgenootschap definitief samen verder

Vanaf deze maand gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging verder. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Rieuwerd Buitenwerf: ‘Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we onze krachten officieel, en zijn we dus één Bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.’

Geschiedenis

Vlaanderen en Nederland delen de Nederlandse taal en de Nederlandstalige Bijbelvertalingen. De Bijbelgenootschappen kennen daarom ook al een zeer lange periode van vaak intensieve samenwerking. In 2016 hebben de Vlaamse en Nederlandse besturen besloten om in elk geval voor een periode van vijf jaar als één Bijbelgenootschap te werken, maar wel onder twee namen. Buitenwerf: ‘We hebben in die vijf jaar ervaren hoe de samenwerking organisch gegroeid is. We hebben veel naar elkaar geluisterd en elkaars eigenheid en kwaliteit leren waarderen. En we hebben gemerkt dat we elkaar wederzijds konden versterken, zodat we de missie in Vlaanderen en in Nederland beter konden uitvoeren. De conclusie om samen verder te gaan, onder de gezamenlijke naam Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voelt dus vanzelfsprekend.’

De Bijbel centraal

Bij deze nieuwe samenwerking en de nieuwe naam horen ook  een nieuw logo en huisstijl. In het logo valt de B meteen op. Buitenwerf: ‘Al ons werk draait om de Bijbel: We willen dat alle mensen kunnen de Bijbel ontdekken, lezen en omarmen. Ook willen we dat ieder kind de kans krijgt om de Bijbel te ontdekken als relevante bron voor zijn of haar leven. Dat werk doen we in Vlaanderen, Nederland, én wereldwijd.’

Eén missie, twee kantoren

Buitenwerf: ‘We blijven werken  vanuit twee kantoren: een vestiging in Haarlem en in Antwerpen. Op beide kantoren werken we aan onze missie: we brengen al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.’

Wilt u meer lezen over de gezamenlijke geschiedenis? We zochten het voor u uit.


Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Wim van Keulen

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-het-nederlands-en-het-vlaams-bijbelgenootschap-gaan-samen-verder/


NBV21 vanaf vandaag te bestellen

Bijbellezers in Nederland en België kunnen vanaf vandaag intekenen op de NBV21, de nieuwe, verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling. ‘Wie nu een exemplaar reserveert, krijgt dat geleverd zodra de NBV21 in oktober verschijnt’, aldus Stefan van Dijk, manager Ontwikkeling en Uitgeven van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Intekenen kan via de boekhandel en het NBG.

‘De NBV21 verschijnt in oktober in twaalf verschillende edities bij de NBG-uitgeverij’, vertelt Van Dijk. ‘Op elk daarvan kan worden ingetekend. Er is een standaarduitgave met hard kaft, een compacte editie, een luxe editie, een huisbijbel, een huwelijksbijbel en een kanselbijbel. Veel van de edities zijn er in twee uitvoeringen: met of zonder de deuterocanonieke Bijbelboeken. Naast onze eigen edities verschijnt er een literaire editie bij Querido en een kunsteditie bij Athenaeum.’

NBV21

De NBV21 is een up-to-date gebrachte versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Alle sindsdien bij het NBG binnengekomen vertaalsuggesties van lezers werden beoordeeld. Drie jaar lang heeft een team van vertalers de duizenden lezersreacties gewogen en is ieder bijbelvers opnieuw getoetst aan de brontekst. Het resultaat is een verbeterde vertaling: vertrouwd en tegelijk als nieuw. In totaal zijn er ruim 12.000 verbeteringen aangebracht.

Van de NBV zijn zo’n 2 miljoen exemplaren verkocht. De NBV21 is net als de NBV een interconfessionele vertaling die de brontekst nauwkeurig weergeeft in natuurlijk Nederlands. Daarnaast heeft de vertaling speciale aandacht voor het eigen karakter van elk bijbelboek en de voorleesbaarheid van de tekst.

Intekenen

Intekenen kan via de boekhandel en in de NBG-webshop: shop.bijbelgenootschap.nl. De twaalf edities zullen in het najaar in de boekhandel verkrijgbaar zijn en kunnen hier bekeken worden.

Meer weten over de NBV21? Kijk op NBV21.nl of schrijf je in voor de NBV21-nieuwsbrief.

Kardinaal Rodríguez Maradiaga: ‘De Bijbel geeft ons een beter Honduras’
De Bijbel Wereldwijd 2021 – deel 3


Het werk van de 155 bijbelgenootschappen gaat door, ook in moeilijke omstandigheden. Zoals in Honduras, een arm en crimineel land dat recent ook zwaar getroffen werd door orkanen. Kardinaal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, aartsbisschop van de Rooms-Katholieke Kerk, is enthousiast over de Spaanse Samenleesbijbel. Die bereikt mensen in moeilijke buurten.

‘Armoede is een groot probleem voor heel veel mensen’, vertelt kardinaal Rodríguez Maradiaga aan Albert Ypma. Deze Nederlandse theoloog en bijbelwetenschapper woont en werkt sinds 2000 in Honduras. Hij is coördinator van  dit project vanuit de Rooms katholieke kerk.

‘De armoede is verergerd door het coronavirus en de zware orkanen’, aldus Rodríguez Maradiaga. ‘Ook is er straffeloosheid bij zelfverrijking door politici en mensen in overheidsdienst. Daarbij ontbreekt het dit land aan integere leiders met een visie om de situatie te verbeteren.’

Teken van hoop

Hoe het project werkt? ‘Met hulp van zo’n 15.000 vrijwilligers doen alle bisdommen pastoraal werk onder gezinnen in de moeilijke buurten’, zegt de kardinaal. ‘Daar spelen problemen als werkloosheid, slechte huisvesting, drugsdealers, huiselijk geweld en moordbendes. De gezinsbijbel is daar in bijzonder goede aarde gevallen. Die 15.000 vrijwilligers – mannen en vrouwen – zijn Delegado de la Palabra, ´Vertolkers van het Woord’. Ze leiden gespreks- en gebedsgroepen waarin een Bijbelverhaal centraal staat, maar ook zondagse vieringen als er geen priester is. Via hun werk komt de kerk dichtbij, als teken van hoop in wijken waar mensen het zwaar hebben. De Samenleesbijbel geeft ook de mogelijkheid om in moeilijke tijden samen ontspannen bezig te zijn.’

Waarom vindt u Bijbellezen met anderen en over de verhalen praten zo belangrijk?

‘De Bijbel geeft ons de mogelijkheid Jezus te ontmoeten. Hij is het die in de Bijbel met ons spreekt en ons met zijn daden inspireert. Zo kan het Woord van God de waarden en normen van kinderen en jongeren vormen. En die van hun ouders.’

Wat is de ambitie met dit project op de langere termijn?

‘Mijn ideaal is dat we de woorden die in deze gezinsbijbel staan, in de praktijk brengen. Een voorbeeld: de geboden ‘Je zult niet doodslaan’, ‘Je zult niet stelen’ en ‘Je zult niet liegen’ worden vaak met voeten getreden. Ten diepste wil ik dat we de ander als mens gaan zien, en als mens gaan liefhebben. Dan zal door het lezen van de Bijbel ook een nieuwe generatie van oprechte en humane leiders kunnen opstaan. En dan krijgen we ook een beter Honduras.’

Welke rol speelt de Bijbel in uw eigen leven?

‘Ik word erg geïnspireerd door de apostel Paulus. Met al zijn gebreken en gaven probeert hij steeds Jezus na te volgen. Wij hebben geen almachtige God, want dan was zijn Zoon nooit in een stal geboren. Maar we hebben een al-barmhartige God. Zijn liefde wijst ons de weg om zelf lief te hebben.’

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-kardinaal-rodriguez-maradiaga-de-bijbel-geeft-ons-een-beter-honduras/

Bijbel vertaald in 46 nieuwe talen

Zo’n 13 miljoen mensen konden in 2020 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 46 talen waarin de Bijbel of een deel ervan vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies, het overkoepelend orgaan van de 155 bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2020.

 

‘Ondanks lockdowns en wereldwijde ontregeling vanwege het corona-virus is het gelukt het vertaalwerk voort te zetten’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap (NBG en VBG, beide lid van de UBS). ‘Mensen ontlenen moed, hoop en vertrouwen aan de Bijbel. Iedereen zou eigenlijk eens een feestelijke lancering moeten meemaken van een eerste Bijbelvertaling. De blijdschap en ontroering bij mensen die voor het eerst een Bijbel hebben in hun eigen moedertaal maken je stil.’

Nieuwe vertalingen 

In zes van de bovengenoemde 46 talen is de complete Bijbel nu voor het eerst beschikbaar. Vijf van de zes zijn talen uit Afrika, waaronder Datooga. Die taal wordt gesproken door de circa 100.000 Datooga’s, een nomadenvolk in Tanzania. De zesde taal is de eerste complete Bijbel in gebarentaal. Die kwam gereed in de Verenigde Staten en wordt gebruikt door ruim 400.000 mensen. In nog eens elf talen kwam het Nieuwe Testament af en in 29 talen gedeelten van de Bijbel. In 2020 rondde de UBS in totaal 66 vertaalprojecten af – nieuwe én vervangende vertalingen – in talen gesproken door 707 miljoen mensen.   De complete Bijbel is nu beschikbaar in 704 talen die door circa 5,7 miljard mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 1.571 talen beschikbaar, en gedeelten van de Bijbel in 1.160 talen. In 3.924 van de 7.359 talen in de wereld is nog geen Bijbelgedeelte vertaald.

Vertaalsteun NBG: van Aruba tot Wit-Rusland

Van de circa 275 lopende UBS-vertaalprojecten steunde het NBG er 28 in het afgelopen jaar. Steun werd onder meer gegeven aan projecten op Aruba en in Congo-Brazzaville, Angola, Gabon, Ghana, Indonesië, Mexico en Peru. In Wit-Rusland sponsorde het NBG een eigentijdse vertaling. ‘Die is hard nodig’, aldus Buitenwerf. ‘De bestaande vertaling is 500 jaar oud. Onder het communisme werden de kerken onderdrukt. Daardoor én door het ontbreken van een goede Bijbelvertaling is de Bijbel vrijwel onzichtbaar in de cultuur, het onderwijs en de samenleving. Ondanks moeilijkheden vanwege corona en de politieke onrust in het land vorderde het vertaalwerk.’ Volgens de Wit-Russische vertaalcoördinator, Bogdan, zien christenen uit naar de nieuwe vertaling: ‘Onze identiteit als Wit-Russen is steeds belangrijker geworden. Taal is onderdeel van het DNA van elke natie. Het doet ons goed dat we er bij het vertalen niet alleen voor staan. Dankzij de steun van het NBG gaat het werk ook in deze moeilijke periode door.’


Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Wim van Keulen

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-bijbel-vertaald-in-46-nieuwe-talen/


                                 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie maart 2021

Tv-presentatrice Jacobine Geel in Bijbelpodcast: ‘Een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek’

‘Ik prijs me gelukkig dat ik de Bijbel van huis uit meekreeg’, zegt theologe en tv-presentatrice
Jacobine Geel in de NBG-podcast Bijbelbekentenissen. ‘De Bijbel bepaalt me erbij dat het niet om
mij draait. Het is een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek met grote impact. Begin
er gewoon maar eens in te lezen. En vraag je af: wat zegt het mij?’
‘Ik kan en wil niet zonder de Bijbel leven’, aldus Geel. ‘Het geeft me grond onder de voeten.’ Ze
vertelt in de podcast een jeugdherinnering. Als 10-jarig kind maakte ze een autorit door de
miljoenenstad Jakarta, tussen druk toeterende auto’s. De paniek sloeg toe en ze herinnerde zichzelf
aan een uitspraak van God in de Bijbel: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.’ Dat hielp.
Terugkijkend daarop zegt Geel: ‘De Bijbel helpt je om voorbij je eigen angst te komen.’

Beluister de podcast Gratis boekje voor luisteraars (via onderstaande link)

‘Voor veel mensen die het nog nooit hebben open geslagen is het een verrassender boek dan ze
denken’, meent Geel. ‘In mijn essay Vele kamers –Mijn weg door de Bijbel heb ik vorig jaar
opgeschreven wat de Bijbel met mij heeft gedaan. Als je de Bijbel nog nooit hebt ingezien, kan mijn
boekje je misschien prikkelen om dat eens te proberen. En begin dan maar bij het begin, bij het
scheppingsverhaal.’

BN’ers over hun weg met de Bijbel

Veel bijbelliefhebbers willen vaker of langer met de Bijbel bezig zijn, zo bleek recent uit een NBG-enquête.
Maar ze vinden het lastig om dat vol te houden. In Bijbelbekentenissen vertellen bekende
(christelijke) Nederlanders aan het Nederlands Bijbelgenootschap hoe zij hiermee omgaan. Schrijfster
Corien Oranje zegt in de eerste aflevering dat ze de lat te hoog had gelegd. Hoe Bijbellezen voor haar
aantrekkelijk werd? ‘Het geheim is dat je een manier vindt die aansluit bij jóúw persoonlijkheid, jouw
ritme en tijd.’
Daarmee volgde Oranje de tip van gedragswetenschapper Ben Tiggelaar in Bijbelbekentenissen:
‘Maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. Ga na welk moment op de dag jou het beste past en op
welke manier je met de Bijbel bezig wilt zijn. En zorg dat je omgeving meewerkt. Leg bijvoorbeeld je
bijbel alvast klaar.’
Luisteren (en lezen)
Bijbelbekentenissen is te beluisteren op Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts en ook hier. Naast
de bovengenoemde personen zijn ook onder meer cultuurtheoloog Frank Bosman en KROpresentator
Leo Fijen te horen. Elke week wordt een nieuwe aflevering toegevoegd.
De podcast sluit aan bij het zelfhulpboek Lees je Bijbel van Corien Oranje, dat recent verscheen bij
het NBG.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Wim van Keulen

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-een-fascinerend-geheimzinnig-en-soms-onmogelijk-boek/


Bijbelwerk wereldwijd


Wist u dat we in Nederland werken aan de gratis kinderdienstmethode Bijbel Basics? Daarmee krijgen de kinderen in de kerk 200 essentiële Bijbelverhalen twee keer mee: in de onderbouw en in de bovenbouw. Bijbel Basics legt zo een brede basis van Bijbelkennis, wat helpt om kinderen vertrouwd te maken met de Bijbel. Bijbel Basics doet recht aan het kind én aan de rijke verscheidenheid van de Bijbel. En we vertalen de methode, zodat die ook in Ghana en andere Engelstalige landen gebruikt kan worden.
Komend jaar ronden we de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling af. Ook houden we de Bijbel beschikbaar op internet en via onze gratis app Mijn Bijbel, met actuele blogs en leesplannen.
We ondersteunen wereldwijd tientallen vertaalprojecten, onder meer voor christenen uit etnische minderheden in Zuid-China. En we delen in Suriname bijbels uit aan kwetsbare jongeren.
Dit wereldwijde werk kunnen we alleen doen met steun van leden, donateurs en kerken. Graag willen we ook u uitnodigen om mee te helpen. Steun ons werk met een collecte. Geef de Bijbel door!

 

Wit-Rusland: na 500 jaar een nieuwe Bijbelvertaling

De Bijbel Wereldwijd 2021 – deel 1

Het werk van de 155 Bijbelgenootschappen gaat door, ook in moeilijke omstandigheden. Zoals in
Wit-Rusland. Daar werkt het Bijbelgenootschap van Wit-Rusland (BGWR) – met steun van het
Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap – aan een Bijbelvertaling in eigentijds Wit-Russisch.
De vorige vertaling dateerde uit 1517. Ook biedt het BGWR hoop en hulp aan christenen in deze
periode van politieke onrust.
Hoe enthousiast coördinator Bogdan ook begon aan het vertaalproject, 2020 werd een jaar vol
moeilijkheden. Eerst trof het coronavirus zijn land. En vanaf begin augustus leidden de
presidentsverkiezingen tot grote politieke onrust, die tot vandaag voortduurt.
Corona
Al aan het begin van de pandemie moesten Bogdan en zijn gezin in quarantaine. Ze hadden nauw
contact gehad met iemand die binnen korte tijd overleed aan Corona. Dagelijks kwam er iemand
controleren of hij en zijn familie zich aan de regels hielden. Toen dit voorbij was en hij op reis wilde
om zijn bejaarde vader te bezoeken, ging die reis met onzekerheden en spanningen gepaard. Omdat
er weinig informatie aan de bevolking wordt gegeven, was en is er veel angst en onzekerheid over
het virus en de gevolgen ervan. En in die situatie vond de omstreden herverkiezing van president
Loekasjenko plaats, die leidde tot nog veel meer onrust en geweld.
Slachtofferhulp
Het BGWR zet zich sinds zijn oprichting (1992) in voor kwetsbare groepen in de samenleving, zoals de
slachtoffers van de ontplofte kerncentrale in Tsjernobyl, aan de grens met Oekraïne. Die lijn werd
voortgezet in 2020. In het najaar werd een actie op touw gezet om gezinnen getroffen door de
politieke onrust te helpen met bijbels (Nieuwe Testamenten) en voedsel. Dit project was niet zonder
risico, maar kon ongehinderd uitgevoerd worden.
500 jaar oud
Ondanks alle moeilijkheden kwam het vertaalwerk uit de startblokken. Het evangelie volgens
Johannes en het grootste deel van Genesis zijn klaar. En dat is hard nodig. Het Wit-Russisch was een
van de eerste Slavische talen waarin een eigen Bijbelvertaling verscheen, op 6 augustus 1517.
Hetzelfde jaar waarin tweeduizend kilometer verderop Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde.
Onder het communisme werden de kerken in Wit-Rusland verdrukt. Daardoor én door het ontbreken
van een goede Bijbelvertaling is de Bijbel vrijwel onzichtbaar in de cultuur, in het onderwijs en in de
samenleving. Eerdere pogingen om een nieuwe vertaling te maken, hadden geen succes. Dat lag
onder meer aan meningsverschillen over het zogenaamde ‘Kerkslavisch’, de liturgische taal die voor
de meeste gewone bijbellezers onbegrijpelijk is. Het BGWR ziet een grote vraag naar de Bijbel in
eigentijds Wit-Russisch, omdat er sinds de jaren 90 van de vorige eeuw een opleving is in het gebruik
van deze taal. Wit-Russisch verschilt meer van Russisch dan Nederlands van Duits, dus een Wit-
Russische Bijbelvertaling heeft grote betekenis voor bijbellezers.
Interkerkelijke samenwerking
Van de circa 8 miljoen Wit-Russen is 48% lid van de oosters-orthodoxe kerk, 7% is rooms-katholiek en
3% is protestants of hoort bij een pinkstergemeente. Het Bijbelgenootschap van Wit-Rusland doet
het vertaalwerk in samenwerking met kerken van alle belangrijke denominaties, ook de protestantse.
Bogdan is heel dankbaar voor de steun voor dit vertaalproject uit Nederland: ‘Het doet ons goed dat
we er niet alleen voor staan. De nieuwe Bijbelvertaling is ontzettend belangrijk voor ons land, zeker
nu het hier zo onrustig is. Christenen kijken ernaar uit om straks Gods Woord te kunnen lezen in hun
moedertaal. De eigentijdse vertaling zal ons helpen om de Bijbel beter te begrijpen. Onze identiteit –
wie wij zijn als Wit-Russen – is in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. En taal is
onderdeel van het DNA van elke natie. Dankzij de steun van het NBG gaat het vertaalwerk ook in
deze moeilijke periode door.’
Eind maart verschijnt het volgende deel in deze serie
https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-wit-rusland-na-500-jaar-een-nieuwe-bijbelvertaling/

Wilt u het wereldwijde bijbelwerk steunen? Maak dan hier uw gift over.Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Wim van Keulen

 

 

 

\