Kinderen basisschool 

In Drunen is geen protestants basisonderwijs meer. Naast Kliederkerk worden vanuit onze gemeente en vanuit de parochie twee initiatieven ontplooid onder kinderen van het basisonderwijs.

Het eerste initiatief is een reeks van gastlessen die onze dominee geeft op openbare basisscholen, samen met diaken Soeterboeck van de parochie.

Het tweede heet Filosoferen met kids en is een gezamenlijke activiteit voor kinderen van de BSO (buitenschoolse opvang).